Skip to main content

Herunder kan du se en oversigt over den teoretiske & praktiske del af kørekortforløbet  

For at få kørekort skal man have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer, og man skal være fyldt 17 år. Man har mulighed for at starte på undervisningen 3 mdr. før man fylder 17 år. Alt dette skal fordeles over minimum 14 undervisningsdage. Den første gang du møder til teoriundervisning vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort.

29
Teorilektioner
4
Lektioner på manøvrebane
16
Kørelektioner
4
Lektioner på køreteknisk anlæg

Beståelsesprocent  

Det skal være sjovt at tage / have kørekort, men man skal også vide at der er forbundet et ansvar ved at have et sådan, nemlig den måde vi udviser hensynsfuldhed og ansvarsbevidsthed overfor andre trafikanter.

Interaktiv

94.8%

Klasse

96.4%

 

  Udført af kørekortforløbet

  5%

  Pensum er inddelt i 8 lektioner a 2 ½ timer med skriftlige/digital teoriprøver ( som politiets ).
  Inden du kan blive stillet op til teoriprøven skal du bestå to prøver ud af i alt 3
  forekommende Trafikskolens politi prøver.

  I teoriundervisningen benyttes alle moderne hjælpemidler.:

  • Computer undervisning på stor skærm
  • Dias
  • Modeller
  • Plancher
  • Videoprøver
  • Interaktiv Pc – teori

  Efter hver teoriundervisning er der indlagt skriftlige prøver, som forberedelse til teoriprøven, som afholdes på samme måde hos politiet.
  Du skal følge det holdt , hvis de bliver forhindret i komme til undervisning, så er du velkommen til at springe over på et andet teorihold, dog skal teori og praktiske køres samordnet.
  Du skal studere til teoriprøve, mens du lærer at køre bil.

  Det er vigtigt at fuldføre den teoretiske lektioner samtidig med den praktiske kørelektioner.
  Den teoritisk teoriprøve er i sig selv er ikke så svært, så længe du er parat til at gøre det obligatorisk læsning.
  Hvis du har spørgsmål om teoriprøven, bedes du kontakte Eksperternes Trafikskole eller din kørelærer for mere hjælp og yderligere information teoriprøven.

  Udført af kørekortforløbet

  10%
  • Køretøjers manøvreegenskaber (generelt)
  • Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
  • Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
  • Syn og bevægels
  • Bedømmelse af hastighed og afstand
  • Lovbestemmelser om køreevne og helbred
  • Narkotika
  • Andre trafikanters adfærd
  • Bedømmelse af andre trafikanter
  • Egne holdninger og egen adfærd
  • Risikoforhold ved vejene
  • Repetition af 1.1. Betjeningsudstyr og instrumenter

  Udført af kørekortforløbet

  15%
  • Betjeningsudtyr og instrumenter
  • Forberedelse til kørsel
  • Igangsætning og standsning
  • Kørsel i otte tal.
  • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
  • Baglæns kørsel med svingning
  • Forlæns og baglæns slalom
  • Parkering ved vejkant
  • Kørsel i 2 gear, højresving og eventuel hård  opbremsning uden blokade
  • Vending
  • Parkering i båse
  • Repetition af øvelser efter elevens individuelle behov.

  Udført af kørekortforløbet

  20%
  • Grundregler for bilkørsel
  • Anvisninger for færdslen
  • Sikker og uhindret afvikling af færdslen
  • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
  • Placering under ligeud kørsel
  • Hastighed under ligeud kørsel
  • Vognbaneskift og sammenfletning
  • Vending

   

  Udført af kørekortforløbet

  25%
  • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
  • Placering under ligeud kørsel
  • Hastighed under ligeud kørsel
  • Vognbaneskift og sammenfletning Vending

  Udført af kørekortforløbet

  30%
  • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
  • Møde
  • Kørsel foran eller efter andre
  • Overhaling
  • Kørsel i trafiksanerede områder
  • Evaluerende prøver

  Udført af kørekortforløbet

  35%
  • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
  • Møde
  • Kørsel foran eller efter andre
  • Overhaling
  • Kørsel i trafiksanerede områder

  Udført af kørekortforløbet

  40%
  • Fremkørsel mod vejkryds
  • Ligeud kørsel i vejkryds
  • Højresving i vejkryds
  • Venstresving i vejkryds

  Udført af kørekortforløbet

  45%
  • Fremkørsel mod vejkryds
  • Ligeud kørsel i vejkryds
  • Højresving i vejkryds
  • Venstresving i vejkryds
  • Grundlæggende øvelse

  Udført af kørekortforløbet

  50%
  • Fremkørsel mod vejkryds
  • Ligeud kørsel i vejkryds
  • Højresving i vejkryds
  • Venstresving i vejkryds
  • Udvidet øvelse

  Udført af kørekortforløbet

  55%
  • Vejforhold
  • Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
  • Risikoforhold ved vejene
  • Kørsel i rundkørsel
  • Kørsel på motorvej og motortrafikvej

  Udført af kørekortforløbet

  60%
  • Kørsel i rundkørsel
  • Repetition af lektioner.

  Udført af kørekortforløbet

  65%
  • Motorvej & Motortrafikvej
  • Repetition af lektioner.

  Udført af kørekortforløbet

  70%
  • Kørsel ved siden af andre
  • Standsning og parkering
  • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt.
  • Kørsel i tunnel.
  • Betingelser for at få kørekort
  • Teori- og køreprøvens gennemførelse
  • Lovbestemmelser om kørekort.
  • Evaluerende prøver

  Udført af kørekortforløbet

  75%
  • Kørsel ved siden af andre
  • Standsning og parkering

  Udført af kørekortforløbet

  80%
  • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt.
  • Kørsel i tunnel.

  Udført af kørekortforløbet

  85%
  • Særlige risikoforhold i trafikken
  • Narkotika som ulykkes og skadefaktor
  • Vejgreb og belæsning.
  • Hastighed, bremselængde,
  • Centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
  • Hindringer på kørebanen
  • Genvindelse af vejgreb efter udskridning
  • Bevare herredømmet efter kørsel ud/ ned over høj vejkant.

  Udført af kørekortforløbet

  90%

  Udført af kørekortforløbet

  95%
  • Vejgreb og belæsning.
  • Hastighed, bremselængde,
  • Centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
  • Hindringer på kørebanen
  • Genvindelse af vejgreb efter udskridning
  • Bevare herredømmet efter kørsel ud/ ned over høj vejkant.

  Udført af kørekortforløbet

  100%