Skip to main content

MC kørekort forløb

Herunder kan du se en oversigt over den teoretiske & praktiske del af kørekortforløbet  

For at få kørekort skal man have modtaget undervisning af en godkendt kørelærer, og man skal være fyldt 18 år.
Man har mulighed for at starte på undervisningen 3 mdr. før man fylder 18 år.
Alt dette skal fordeles over minimum 14 undervisningsdage.
Den første gang du møder til teoriundervisning vil du få udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort.

 

29
Teorilektioner
4
Lektioner på manøvrebane
13
Kørelektioner
6
Lektioner på køreteknisk anlæg

 

  Udført af kørekortforløbet

  5%
  • Uddannelsens formål og indhold
  • Krav til teoriprøve og praktisk prøve
  • Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
  • Udlevering af elevmateriale.
  • Sammenhæng mellem teori og praktik, lektionsplanen.
  • Betjeningsudstyr og instrumenter
  • Lovbestemmelser om motorcykelens indretning/udstyr
  • Køretøjets dokumenter

  Udført af kørekortforløbet

  10%
  • Køretøjers manøvreegenskaber ( generelt )
  • Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
  • Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
  • Syn og bevægelse
  • Bedømmelse af hastighed og afstand
  • Lovbestemmelser om køreevne og helbred
  • Narkotika
  • Andre trafikanters adfærd
  • Bedømmelse af andre trafikanter
  • Egne holdninger og egen adfærd
  • Risikoforhold ved vejene
  • Repetition af betjeningsudstyr og instrumenter.

  Udført af kørekortforløbet

  15%
  • Betjeningsudstyr og instrumenter
  • Forberedelse til kørsel
  • Håndtering af motorcyklen
  • Start af motor og koblingsbetjening
  • Igangsætning og standsning.
  • Langsom kørsel ligeud og i cirkler.
  • Igangsætning, balance, bremsning og styring
  • Kørsel i sving med kropshældning
  • Bremsning ved moderate hastigheder
  • Kombineret bremse og undvigemanøvre.
  • Undvigemanøvre med kontrastyring
  • Højresving om hjørner

  Udført af kørekortforløbet

  20%
  • Grundregler for Motorcykelkørsel
  • Anvisninger for færdslen
  • Sikker og uhindret afvikling af færdslen
  • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
  • Placering under ligeudkørsel
  • Hastighed under ligeudkørsel
  • Vognbaneskift og sammenfletning
  • Vending

  Udført af kørekortforløbet

  25%
  • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
  • Placering under ligeudkørsel
  • Hastighed under ligeudkørsel
  • Vognbaneskift og sammenfletning
  • Vending

  Udført af kørekortforløbet

  30%
  • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
  • Møde
  • Kørsel foran eller efter andre
  • Overhaling
  • Kørsel i trafiksanerede områder

  Udført af kørekortforløbet

  35%
  • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
  • Møde
  • Kørsel foran eller efter andre
  • Overhaling
  • Kørsel i trafiksanerede områder

  Udført af kørekortforløbet

  40%
  • Fremkørsel mod vejkryds
  • Ligeudkørsel i vejkryds
  • Højresving i vejkryds
  • Venstresving i vejkryds

  Udført af kørekortforløbet

  45%
  • Fremkørsel mod vejkryds
  • Ligeudkørsel i vejkryds
  • Højresving i vejkryds
  • Venstresving i vejkryds

  Udført af kørekortforløbet

  55%
  • Vejforhold
  • Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
  • Risikoforhold ved vejene
  • Kørsel i rundkørsel
  • Kørsel på motorvej og motortrafikvej
  • Kørsel ved siden af andre

  Udført af kørekortforløbet

  60%
  • Kørsel i rundkørsel
  • Kørsel på motorvej og motortrafikvej

  Udført af kørekortforløbet

  65%
  • Repetitation
  • Kørsel ved siden af andre

  Udført af kørekortforløbet

  70%
  • Standsning og parkering
  • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrig
  • Kørsel i tunnel.
  • Betingelser for at få kørekort
  • Teori- og køreprøvens gennemførelse
  • Lovbestemmelser om kørekort.

  Udført af kørekortforløbet

  75%
  • Standsning og parkering
  • Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt.
  • Kørsel i tunnel

  Udført af kørekortforløbet

  85%
  • Særlige risikoforhold i trafikken.
  • Narkotika som ulykkes og skadefaktor
  • Forberedelse til øvelse i manøvrer på køreteknisk anlæg.
  • Vejgreb
  • Hastighed og bremselængde
  • Motorcyklens fysiske påvirkninger.
  • Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel.
  • Manøvreprøver
  • Kørsel med sidevogn

  Udført af kørekortforløbet

  90%

  Udført af kørekortforløbet

  95%
  • Vejgreb
  • Hastighed og bremselængde
  • Motorcyklens fysiske påvirkninger.
  • Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel.
  • Manøvreprøver
  • Kørsel med sidevogn

  Udført af kørekortforløbet

  80%
  • 7.1 til og med 7.20
  • Repetition af foregående manøvrer.
  • Evaluering af praktisk prøve.

  Udført af kørekortforløbet

  100%