Skip to main content

Generhverv - priser

Generhverv KUN Køreprøve

Kr. 1.999

Normalpris: Kr. 3.999
 • Krav.: Bestået teoriprøve
 • Kun Køreprøve
 • 1 Kørelektion á 45 min til øvelsetræning og godkendelse til prøve.
 • 1 forberedelseslektion med grundig gennemgang af bilens teknik.
 • 2 lektioners til køreprøve.
 • Godkendelse hos politiet.
 • Administrations gebyr borgerservice.
 • Klar til Køreprøve: 1-2 uger
Tilmeld!

GenerhvervONLINE HJEMMEFRA

Kr. 2.999

Normalpris: Kr. 5.499
 • Krav.: Godkendt ansøgningen
 • Teoriprøve & Køreprøve
 • Ubegrænset teori i 12 mdr
 • Evalurende prøver
 • Skal ikke følge undervisningsplanen
 • Teori online & Klasseundervisning.
 • 2 Kørelektioner á 45 min inklusiv køreprøve: Øvelsetræning, godkendelse til prøve, grundig gennemgang af bilens teknik samt kontrolspørgsmål til køreprøve.
 • 1 forberedelseslektion med grundig gennemgang af bilens teknik.
 • 2 lektioners til køreprøve.
 • Godkendelse hos politiet, dog uden prøvegebyr.
 • Administrations gebyr hos borgerservice.
 • Klar til prøve: 1-3 uger
Tilmeld !

Kørselsforbud

Kr. 3.499

Normalpris: Kr. 6.499
 • Ubegrænset teori i 12 mdr
 • Evalurende prøver
 • Skal følge undervisningsplanen
 • 8 Kørelektioner
 • PC & Klasse
 • Uden køreprøve
 • Online teori – Købes adskilt
 • Klar til prøve: 3-4 uger
Tilmeld!

Genopfriskning

Kr. 1.999

Normalpris: Kr. 3.499
 • Ubegrænset teori i 12 mdr
 • Evalurende prøver
 • Skal ikke følge undervisningsplanen
 • 4 Kørelektioner
 • PC & Klasse
Tilmeld!

Forventede ekstraudgifter

Lægeattest: 300 – 500 Kr. – Dette er lægens bekræftelse på at du er i stand til at føre et motordrevet køretøj.
Pasfoto: 100 – 150 Kr. – Man skal medbringe et godkendt pasfoto til lægen, dette er billedet der påføres kørekortet.
Politiets prøvegebyr: 890 Kr. – For både teori- og den praktiske prøve.
Administrationsgebyr: 300 Kr. – For både teori- og den praktiske prøve.
Køreprøve: 1.300 Kr. – 1 forberedelseslektion med grundig gennemgang af bilens teknik & 2 lektioners køreprøve.

Ekstra kørelektioner: 450 Kr. pr. lektion – Hvis du ikke føler dig klar til prøven har du mulighed for at tage ekstra kørelektioner (gns. 2-4 lektioner).
Teoribog: 350 Kr. – Hvis du ønsker at have en teoribog, kan dette tilkøbes.
Alternativ online teori samt evaluerende prøver: 899 Kr. – Forbered dig på en stensikker teoriprøve ved at vælge dette hjælpemiddel.

Listepriser

Prisliste

Ubegrænset teorikursus (1 års gyldighed)
Kørelektion (á 45 min)
Prøvegebyr
Administrationsgebyr
Køreprøve (1 lektions forberedelse & 2 lektioners prøve)

Priser

Kr. 1.800,-
Kr. 400,-
Kr. 890,-
Kr. 110,-
Kr. 1.000,-

 

  Generhvervelse af dit kørekort

  Hvis du ikke overholder færdselsreglerne, kan du risikere at få frakendt dit kørekort. I nogle tilfælde kan det ske, at det kørekort bliver betinget frakendt, og i andre kan det blive ubetinget. Forskellen er, at med et betinget kørekort må du stadig køre bil i prøveperioden, og ved det ubetingede har politiet inddraget dit kørekort, hvilket betyder, at du ikke længere må føre en bil.

  Har du fået frakendt dit kørekort, og vil have det igen, skal du generhverve det. Er dit kørekort betinget frakendt, skal du møde personligt op i dit borgerservicecenter og medbringe: udfyldt ansøgningsblanket som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis) brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, indenfor hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

  Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op i dit borgerservicecenter og medbringe: udfyldt ansøgningsblanket som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter, gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis). Når politiet har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere din kommune om denne.

  Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er betinget frakendt, vil det sige, at du har dit kørekort i en treårig prøveperiode.

  Du kan kun beholde dit kørekort, hvis: du består en kontrollerende køreprøve, som består af en teori- og køreprøve, du ikke overtræder færdselsloven i de 3 år, dit kørekort er på prøve. Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil politiet indkalde dig til en kontrollerende køreprøve.

  Dit kørekort kan blive betinget frakendt hvis du fx: ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden, og har voldt skade på personer eller ting eller fremkaldt mulige fare, har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60% for hurtigt på de resterende veje, har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

  Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel, er det påkrævet at du tager et Alkohol og Trafik-kursus, inden du kan generhverve dit kørekort.

  Ubetinget frakendelse af kørekort betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel, skal du også gennemføre et kursus i Alkohol og Trafik, før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

  Dit kørekort bliver ubetinget frakendt hvis du fx: har kørt spirituskørsel og har haft en promille over 1,20, har forvoldt stor skade på mennesker og biler, tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

  Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået særlig køreundervisning og bestået den kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol og Trafik kursus.

  Har du fået kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i tre udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

  • Trafikadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

  Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

  En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve. Husk at møde senest på det anførte tidspunkt ellers bliver du ikke lukket ind. En teoriprøve hos politiet består af 25 billeder med 2-4 spørgsmål (svarmuligheder) til hvert billede. For at bestå en teoriprøve skal du besvare alle spørgsmål rigtigt i mindst 20 billeder.

  Eksempel:
  Til et billede er der fire spørgsmål. Hvis du svarer forkert til alle fire spørgsmål, tæller det som én billedfejl, men hvis du kun svarer forkert til ét enkelt spørgsmål, tæller det også som én billedfejl.
  Husk:

  • Ansøgning
  • Personer uden fast opholdstilladelse: medbringe Pas:
  • Gyldigt Pas (eller dåbsattest), Sygesikringsbevis, evt. en gyldig opholdstilladelse.
  • Alle der berammer teoriprøve eller praktiske prøve, skal selv sørge for at få besked på trafikskolen om dato og tidspunkt for prøven

  Praktiske prøve.: Varighed er ca. 30 – 45 min.
  Den praktiske prøve består af 4 punkter.:

  • Gennemgang af tekniske del af køretøj
  • Kørsel på vej uden skolevogn skiltning
  • Gennemgang af ruten
  • Forhåbentlig underskrivelse af kørekortet.

  Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus).

  Hvis du har fået ubetinget frakendt dit kørekort på grund af spirituskørsel eller promillekørsel efter tidligere gældende regler før 1. september 2009, er Alkohol og Trafik kurset obligatorisk. Du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber. Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse, kan du begynde på første ledige kursus.

  Rutinekørsel
  Genopfriskningskursus køretimer er ideel til folk, der ønsker at forbedre deres kørefærdigheder til at køre sikkert og trygt.

  Genopfriskningskurser egnet til mennesker:

  • Der har bestået deres køreprøve, men har ikke kørt regelmæssigt siden.
  • Der har brug for at køre på et mere regelmæssigt, end de er vant til.

  Antallet af lektioner, som du har brug for, afhænger af dine nuværende kompetencer og behovet for at give dig tilstrækkelig tillid til at køre sikkert.

  Eksperternes Trafikskole har til rådighed specialiserede kurser, der passer til dine behov. Vi kan vurdere dine køreevner og rådgive dig om eventuelle fejl og svagheder, som kan være til stede i din nuværende kørsel. Du kan også oplyse alle centrale områder, som du måske ønsker rådgivning og fokuseret undervisning på.

  Følgende områder kan dækkes

  • Køretøj betjening.
  • Bykørsel
  • Landvejs kørsel
  • Motorvej kørsel
  • Parkering

  Giv os en opfordring til at drøfte dine særlige krav.
  For yderligere oplysninger eller for at besvare eventuelle spørgsmål, du har bedes du give os et opkald på  telefon  70 20 79 20.

  Føler du anspændt, når du kører?
  Uanset om det er pendling, popping til butikkerne, eller tage børnene med ud at køre er en vigtig del af personlig, familie-og arbejdsliv for millioner af os. Og det er en del af problemet: med så mange bilister på vejene i dag, hvad skal være et nyttigt hurtig måde fra A til B, eller en magelig drev på mere stille veje, kan alt for ofte føler sig mere som en stressende akkord. Nogle gange vil du helt glemmer spændingen, du fik, da du har bestået din køreprøve!

  Øget tillid – mange ulykker forårsaget af ubeslutsomhed. Forsigtig tillid betyder at du kan beskæftige sig med andre bilister på vejen – og lære at undgå de dårlige!  Øget nydelse – sikker bag rattet, kan du komme tilbage til de dage, hvor du rent faktisk fik en brummer fra kørslen.

  Hvordan ved jeg, jeg er klar til udfordringen?
  Hver chauffør ville nyde godt af en Genopfriskningskursus. Alle har udvikle deres egen kørestil og dårlige vaner over tid. Mange af os ville svigte vores køreprøve, hvis vi igen tog det i dag. Og du kan køre et helt andet køretøj til en, hvor du tog din test. Dreng (eller pige) Racer ikke længere, kan du køre bil to gange størrelsen af din første motor, og måske en, der er en større udfordring at håndtere.

  Hvem er de kurser til?
  På Eksperternes Køreskole, med dette kursus vi passe på angst eller nervøsitet, at folk der ikke har kørt i lang tid, der skal vænne sig til at køre i venstre – alle i virkeligheden som ved, at vi alle har brug for en lidt hjælp en gang imellem. Alle genopfriskningskurser er designet på en individuel basis efter vurdering af en professionel instruktør.

  Hvor mange lektioner vil jeg bruge?
  Det afhænger helt af dig. De fleste vælger en 3 lektioners genopfriskningskursus, og selv vurdere, hvor meget mere hjælp, de kan have behov for. Der er absolut ingen pres på dig på noget tidspunkt at tage flere timer, end du ønsker eller har brug for.

  Hvor meget vil det koste?
  Vi ved, at alle dine lektioner på Eksperternes Køreskole er en investering i fremtiden af glade kørsel. Med en af vores registrerede kørelærere, ville omkostningerne til et 1 lektion koster kr. 400,-.

  Men er det det værd?
  Ikke bare tage vores ord for det.

  Genopfriskningskurser har hjulpet så mange mennesker. Her er, hvad en tilfreds kunde havde at sige:  “Snart efter at have bestået min køreprøve, havde jeg en mindre ulykke, og dette fik mig til at miste min tillid, og som et resultat gav jeg op at køre. Jeg kørte ikke i en årrække, og så fik jeg et job, som krævede mig til at køre. Jeg bestilte en Genopfriskningskursus med Eksperternes Køreskole. Peter, min instruktør hjulpet med at restaurere min tillid med tryghed og ros (da det var på grund) uden nogensinde at være nedladende eller nedladende “. Fru Mette Sørensen

   

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvordan generhverver jeg mit kørekort?
  Har du af den ene eller anden grund brug for at generhverve dit kørekort kan vi naturligvis også hjælpe dig med det. Alt efter hvor ”rusten” du er kan du forholdsvis hurtig være ude i trafikken som bilist igen. Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
  Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori-og praktisk prøve.

  Man henvender sig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.

  Hvordan søges der om generhvervelse ?
  Vil du søger om generhvervelse, skal der rettes henvendelse til en borgerservice. Du skal medbringe:

  Ansøgningsblanket
  •foto (se regler for foto)
  •Pas, dåbs-, navne eller fødselsattest
  •Sundhedskort (sygesikringsbevis)
  •Lægeattest (administrativ inddragelse)
  •A/T-kursusbevis. A/T-beviset skal foreligge i original stand ved berammelse af prøve.

  Hvad betyder ubetinget frakendelse?
  Det betyder at du ved visse færdselslovsovertrædelser har fået inddraget/frakendt førerretten ubetinget efter færdselslovens § 126 . Frakendelsestiden fastsættes til mellem 6 måneder og 10 år, under særlig skærpede omstændigheder for bestandigt. Hvis du har fået frakendt kørekortet for mere end 3 år, skal der søges om generhvervelse til hver enkelt kategori ud over kategori B. Har du tidligere haft kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne kategori generhverves, såfremt lægeattest blive indleveret. Der skal altid søges om generhvervelse til den kategori du er frakendt. Har du fået frakendt kørekortet for bestandigt, skal retten gengive retten til at generhverve.

  Der skal udfyldes en ansøgning og din kommune vil sende den til sagsbehandling hos politiet. Afgørelse herom træffes af en dommer.

  Hvornår kan der søges om generhvervelse?
  Når frakendelsestiden er udløbet, det vil sige at du kan få berammet teoriprøve 3 måneder før og kan få berammet praktisk prøve 1 måned før udløbsdatoen. Berammelse af prøve kan kun ske hvis du har fået behandlet din ansøgning om generhvervelse af politiet.

  Hvad betyder kørselsforbud?
  Det betyder at du inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse kan pålægges et kørselsforbud efter færdselslovens § 127 . Ved et kørselsforbud inddrages din ret til at køre bil.

  Hvornår kan der søges om generhvervelse efter kørselsforbud?
  Når du har gennemgået særlig køreundervisning og/eller har gennemført A/T-kursus. Berammelse af prøve kan kun ske, hvis du har fået behandlet din ansøgning om generhvervelse efter kørselsforbud af politiet.

  Hvad betyder administrativ inddragelse?
  Det betyder hvis politiet/lægen er blevet opmærksom på forhold, der giver begrundet tvivl om, hvorvidt du fortsat er i besiddelse af et tilfredsstillende helbred. Politiet kan derfor inddrage førerretten administrativt.

  Hvornår kan der søges om generhvervelse efter administrativ inddragelse?
  Du kan søge om generhvervelse af førerretten, såfremt de helbredsmæssige forhold har ændret sig siden inddragelsen.
  Ny lægeattest skal medbringes. Du skal evt. til en vejledende helbredsmæssig køretest.

  Hvad er særlig køreundervisning?
  Særlig køreundervisning er en udvalgt del af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

  Trafikadfærd
  •grundregler for bilkørsel
  •Manøvrer på vej

  Undervisningen skal mindst omfatte 7 lektioner af 45 min. i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45. min. i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage. Undervisningen skal foregå hos en godkendt kørelærer.

  Hvad er A/T-kursus (Kursus i alkohol og trafik)?
  A/T-kursus er et kursus i alkohol og trafik som borgeren skal gennemføre når pågældende er frakendt førerretten på grund af spiritus eller promillekørsel efter den 1. marts 2002. A/T-kursus er obligatorisk og kan tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestiden udløber. A/T-kurser vil blive afholdt af Ekspeditionstid Sagsbehandlingstid hos politiet fra 14 dage til 2 måneder.

  Hvordan generhverver jeg mit kørekort?
  Har du af den ene eller anden grund brug for at generhverve dit kørekort kan vi naturligvis også hjælpe dig med det. Alt efter hvor ”rusten” du er kan du forholdsvis hurtig være ude i trafikken som bilist igen. Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes.
  Man skal op til en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori-og praktisk prøve.

  Man henvender sig på en køreskole og modtager både teoretisk og praktisk undervisning, inden ny køreprøve aflægges. Undervisningen må dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.