Skip to main content

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Betaling
Betaling kan foretages med Dankort på internettet.
Betaling med Dankort på internettet 
Hvis du vælger at betale over internettet, vil alle dine personlige informationer blive krypteret, inklusiv dine bankoplysninger. Der pålægges ikke gebyr ved betaling med Dankort.
Levering 
Har vi din ordre og registreret betaling for varen, inden kl. 12, modtager du normalt varerne indenfor 3 hverdage. Digitalt køb kan normalt downloades inden for få minutter.Der pålægges et fast forsendelsesgebyr på kr. 15,- pr. levering.
Priser:
Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner (DKK), hvor intet andet nævnes.
Priserne er gældende indenfor EU’s grænser. Priser udenfor Danmark vises excl. moms.
Der tages forbehold for: Valutaændringer, force majeure, leverandørers leveringssvigt, afgiftsændringer udsolgte varer samt tryk- og skrivefejl.
Fortrydelsesret 
En Forbruger har ret til at fortryde sit køb indenfor 14 dage efter modtagelsen af undervisnings lektionsplanog få refunderet købesummen. Ønsker forbrugeren at benytte denne fortrydelsesret skal manøvrebane kursus annulleres i god tid og inden holdstart. Forbrugeren afholder selv annulerings omkostningerne og bærer risikoen forbundet hermed. Eventuelle lovfæstede forbrugerrettigheder påvirkes i øvrigt ikke af denne aftale. Denne bestemmelse gælder ikke for erhvervskunder eller erhvervsmæssige brugere. Der ydes IKKE fortrydelsesret på digitale produkter.
Aftaleindgåelse
Ved brug af Eksperternes Trafikskole ApS On-line butik indgås aftale med Eksperternes Trafikskole ApS.  Når man har afsendt sin ordre og modtaget en bekræftelse anses aftalen som gyldig indgået.
Pakketilbud
Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales via Visa/Dankort.
Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes kontant med din kørelærer til den til enhver tid gældende køretime-sats
Løssalg
Hele beløbet betales ved bestillingen.
Refusion
Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos eksperternes.dk efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:
Efter start på teorihold:
Det betalte beløb minus kr. 1.500,-
Efter manøvrebane:
Det betalte beløb minus kr. 3000,-
Efter start på første kørelektion:
Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 3.000,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.
Kravet om evt. refusion skal være forelagt Eksperternes Trafikskole ApS senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.
Aflysning af kørelektioner
Aflysning af en kørelektion skal ske dagen før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.
Manøvrebane: Pauseregler – Aflysning
Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter , skal du igen på manøvrebane mod betaling.
Aflysning kan ske op til 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).
Glatbane: Pauseregler – Aflysning – Nægtet adgang
Glatbanen er gyldig i 6 mdr under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.
Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).
Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget lektion 8, og der mangler underskifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, se priser under løssalg på hjemmesiden.
Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter
Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.
Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under løssalg på hjemmesiden).
Pauseregler
Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen.